2 กุมภาพันธ์ 2023

งานเปิดตัว New Product LYPOTECH EC

วันที่ 26 มกราคม 2566 บริษัท นิวทริชั่น อิมพรูฟเมนท์ จำกัด เปิดตัวสินค้าใหม่ LYPOTECH EC นวัตกรรม Emulsifier ช่วยในการสร้าง Micelle ของน้ำมันในอาหาร เพิ่มประสิทธิภาพการย่อยและดูดซึมไขมันในสัตว์ โดยมีคณะผู้บริหาร นำโดย น.สพ.ธนวัฒน์ คงเจริญสมบัติ, น.สพ.ปรเมศวร์ ขำภักตร์ , น.สพ.รุ่งโรจน์ ถาวรธนากุล และ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมงานเปิดตัวสินค้าในครั้งนี้