22 มิถุนายน 2022

กิจกรรมสานสัมพันธ์ทีมผลิตปศุสัตว์ ภาคตะวันออก ปี 2022

บริษัท สเปเชียล อินกรีเดียน เซอร์วิส จำกัด ได้ร่วมเข้าร่วมกิจกรรม งานสานสัมพันธ์ทีมผลิตปศุสัตว์ ภาคตะวันออก ปี 2022 วันที่ 10-11 มิถุนายน 2565 ณ บ้านสวนคุณยาย รีสอร์ท จ.นครนายก