9 พฤษภาคม 2022

การนำเสนอข้อมูลหลักทรัพย์สำหรับนักลงทุนรายย่อย (IPO)

การนำเสนอข้อมูลหลักทรัพย์สำหรับนักลงทุนรายย่อย (IPO ROADSHOW) บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด (มหาชน) หรือ BIS

ติดตามกันได้ youutube channel
BIS GROUP