AVAILA SOW FEET FIRST

ส่วนประกอบ
แร่ธาตุออร์แกนิคชนิดอะมิโนแอซิดคอมเพล็กซ์ที่ประกอบด้วย แร่ธาตุสังกะสี แมงกานีส ทองแดง
คุณสมบัติ
ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกีบและขาสุกร
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแม่สุกร
เพิ่มประสิทธิภาพภูมิต้านทานโรค
ลดการคัดทิ้งแม่สุกร
ขนาดบรรจุ
25 กก./ถุง

 

Feed additiveNutrition Improvement

AVAILA SOW FEET FIRST

ส่วนประกอบ
แร่ธาตุออร์แกนิคชนิดอะมิโนแอซิดคอมเพล็กซ์ที่ประกอบด้วย แร่ธาตุสังกะสี แมงกานีส ทองแดง
คุณสมบัติ
ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกีบและขาสุกร
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแม่สุกร
เพิ่มประสิทธิภาพภูมิต้านทานโรค
ลดการคัดทิ้งแม่สุกร
ขนาดบรรจุ
25 กก./ถุง