AVAILA SE 1000

ส่วนประกอบ
แร่ธาตุออร์แกนิคชนิดอะมิโนแอซิดคอมเพล็กซ์ที่ประกอบด้วย แร่ธาตุซีลีเนี่ยม
คุณสมบัติ
ช่วยเพิ่มระบบสืบพันธุ์
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแม่สุกร
เพิ่มประสิทธิภาพภูมิต้านทานโรค
เพิ่มคุณภาพเนื้อสุกร ลดปัญหาเนื้อแฉะ
ขนาดบรรจุ
25 กก./ถุง
Feed additiveNutrition Improvement

AVAILA SE 1000

ส่วนประกอบ
แร่ธาตุออร์แกนิคชนิดอะมิโนแอซิดคอมเพล็กซ์ที่ประกอบด้วย แร่ธาตุซีลีเนี่ยม
คุณสมบัติ
ช่วยเพิ่มระบบสืบพันธุ์
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแม่สุกร
เพิ่มประสิทธิภาพภูมิต้านทานโรค
เพิ่มคุณภาพเนื้อสุกร ลดปัญหาเนื้อแฉะ
ขนาดบรรจุ
25 กก./ถุง