AVAILA 4

ส่วนประกอบ
แร่ธาตุออร์แกนิคชนิดอะมิโนแอซิดคอมเพล็กซ์ที่ประกอบด้วย แร่ธาตุสังกะสี แมงกานีส ทองแดง โคบอลต์
คุณสมบัติ
ช่วยเพิ่มปริมาณน้ำนมในโคนม
ช่วยเพิ่มคุณภาพระบบสืบพันธุ์
เพิ่มประสิทธิภาพภูมิต้านทานโรค
ขนาดบรรจุ
25 กก./ถุง
Feed additiveNutrition Improvement

AVAILA 4

ส่วนประกอบ
แร่ธาตุออร์แกนิคชนิดอะมิโนแอซิดคอมเพล็กซ์ที่ประกอบด้วย แร่ธาตุสังกะสี แมงกานีส ทองแดง โคบอลต์
คุณสมบัติ
ช่วยเพิ่มปริมาณน้ำนมในโคนม
ช่วยเพิ่มคุณภาพระบบสืบพันธุ์
เพิ่มประสิทธิภาพภูมิต้านทานโรค
ขนาดบรรจุ
25 กก./ถุง