ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณชญาดา อัศวชัยโสภณ (พนมฟาร์ม)

23 September 2021

ร่วมแสดงความยินดีกับ  คุณชญาดา อัศวชัยโสภณ (พนมฟาร์ม)
วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 บริษัทนิวทริชั่น อิมพรูฟเมนท์ ร่วมแสดงความยินดี คุณชญาดา อัศวชัยโสภณ (พนมฟาร์ม) ในการเปิดกิจการร้าน Cafe Amazon