มอบชุดตรวจ

03 September 2021

บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด  ร่วมกับ บริษัท ซีวา แอนิมัล เฮลธ์ ( ประเทศไทย)  จำกัด และ  บริษัท ฮูเวฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพของลูกค้าและบุคคลากร
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส (โควิด-19)