บริจาคข้าวให้กับศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด - 19 เพื่อชาวปลวกแดง ณ ห้างสรรพสินค้า CK Plaza และหน่วยคัดกรอง ศาลาเอนกประสงค์ ม1.

23 September 2021

วันที่ 16 September 2021​ บริษัทนิวทริขั่น  อินพรูฟเมนท์ จำกัด นำข้าว  120 กล่อง
จากร้าน  White​Beam. CHARIMA. HOTEL​ มามอบให้​ศูนย์​ฉีควัคซีน @CK Plaza.และ หน่วยคัดกรอง @ศาลาเอนกประสงค์​ ม1.