บริษัท นิวทริชั่น อิมพรูฟเมนท์ จำกัด มอบเครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอล์อัติโนมัติให้กับลูกค้า

08 July 2021

บริษัท นิวทริชั่น อิมพรูฟเมนท์ จำกัด มอบเครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอล์อัติโนมัติให้กับลูกค้า
บริษัท นิวทริชั่น อิมพรูฟเมนท์ จำกัด ได้มอบครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอล์อัติโนมัติ และเจลแอลกอฮอล์ ให้กับลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด Covid-19