จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดเลือกวัตถุดิบและการผลิตให้กับ บริษัท หนองบัว ฟีดมิลล์ จำกัด

12 February 2021

จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดเลือกวัตถุดิบและการผลิตให้กับ บริษัท หนองบัว ฟีดมิลล์ จำกัด
บริษัท นิวทริชั่น อิมพรูฟเมนท์ จำกัด ได้มีการจัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องของการคัดเลือกวัตถุดิบและการผลิตสินค้าให้กับพนักงานของ บริษัท หนองบัว ฟีดมิลล์ จำกัด ในวันที่ 12 ก.พ. 2564