บริษัท เพ็ด เอ็กซ์ จำกัด ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมและสัตว์เลี้ยงด้อยโอกาสให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

17 February 2021

บริษัท เพ็ด เอ็กซ์ จำกัด ในเครือ บีไอเอส กรุ๊ป ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมและสัตว์เลี้ยงด้อยโอกาสให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ด้วยการบริจาคเวชภัณฑ์และสิ่งของ มูลค่า 100,000 บาท ให้กับมูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ (ในความอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 ปากเกร็ด นนทบุรี ในวันที่ 25 มกราคม 2564 ซึ่งเป็นมูลนิธิฯ ที่ให้ความช่วยเหลือสัตว์ที่เจ็บป่วย รวมทั้งสัตว์พิการที่ถูกทอดทิ้งจำนวนมาก

บริษัท เพ็ดเอ็กซ์ จำกัด ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมและสัตว์เลี้ยงด้อยโอกาสให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป