การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 และการประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 24

23 July 2018

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 และการประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 24 (The 24th VPAT Regional Veterinary Congress - VRVC 2018)
อาคาร 9 ตึกอิมแพ็คฟอรั่ม
ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี