เกี่ยวกับบริษัท
Together we'll remain
 

 
บีไอเอส กรุ๊ป ยินดีต้อนรับ

BIS GROUP SERVICE https://www.youtube.com/watch?v=eePfxA95K_I&feature=youtu.be

กลุ่ม BIS เป็นผู้ค้ารายใหญ่ของไทยใน 5 อันดับแรกในด้านเวชภัณฑ์สัตว์อาหารเสริมและตลาดวัตถุดิบโดยมีผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภทจากผู้จัดจำหน่ายทั่วโลก เราให้บริการลูกค้าทุกกลุ่มในภูมิภาคอาเซียนด้วยคุณภาพการกระจายสินค้าการสนับสนุนด้านเทคนิคบริการหลังการขายและกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสม เราครอบคลุมตลาดปศุสัตว์สัตว์น้ำและสัตว์เลี้ยง
 
เพื่อเป็นผู้นำในการจัดหานวัตกรรมและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ควบคู่ไปกับการบริการ เทคโนโลยีขั้นสูงในภาคสุขภาพสัตว์ในประเทศ  และทั่วภูมิภาคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
 

วิสัยทัศน์
BIS Group มุ่งมั่นที่จะเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่มีคุณค่า ด้วยสินค้า บริการ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเกี่ยวกับสัตว์ ในภูมิภาคอาเซียน     
 

พันธกิจ
• สร้างเครือข่ายสหวิชาชีพ ที่มีความรู้ และความเชี่ยวชาญ เฉพาะทางทั้งในและต่างประเทศ
• พัฒนาความสามารถของพนักงานในการทำงานระดับมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง
• ให้ความสำคัญกับการสรรหา คัดกรอง ผู้ผลิต ควบคู่กับ การวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้สินค้า บริการ เทคโนโลยี  ที่เป็นเลิศ
• บรรลุการเป็นผู้นำในด้านสัดส่วนทางการตลาด และมีการขยายธุรกิจให้เติบโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืน
• สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ผู้ร่วมทุนและผู้ถือหุ้น
• มีส่วนร่วมในการพัฒนาวงการปศุสัตว์ และสัตว์เลี้ยง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร
 
น.สพ.ธนวัฒน์ คงเจริญสมบัติ(สพ.บ.)  
ประธานกรรมการ
dhanawat@bis-group.com​น.สพ.สมชัย ธานินทร์ธราธาร(สพ.บ.)
รองประธานกรรมการอาวุโส
somchai.t@faith.co.thน.สพ.วิศิษฐ์ โกศลานันทกุล(สพ.บ.)
รองประธานกรรมการ
visit@bis-group.comน.สพ.ปรเมศวร์ ขำภักตร์(สพ.บ.)
รองประธานกรรมการ
poramase@bis-group.comน.สพ.สุชาติ วรวุฒางกูร(สพ.บ.)
รองประธานกรรมการ
suchat@bis-group.comน.สพ.เกรียงไกร โตธิรกุล(สพ.บ.)
รองประธานกรรมการ
drk@bis-group.com
 น.สพ.รุ่งโรจน์ ถาวรธนากุล(สพ.บ.)
ผู้ช่วยรองประธานกรรมการ
rungroj@bis-group.comน.สพ.จารุนพ รุจิรกาโมทย์(สพ.บ.)
ผู้ช่วยรองประธานกรรมการ
jarunop@bis-group.com