เกี่ยวกับบริษัท
Together we'll remain
 

 
บีไอเอส กรุ๊ป ยินดีต้อนรับ

BIS GROUP SERVICE https://www.youtube.com/watch?v=eePfxA95K_I&feature=youtu.be

กลุ่ม BIS เป็นผู้ค้ารายใหญ่ของไทยใน 5 อันดับแรกในด้านเวชภัณฑ์สัตว์อาหารเสริมและตลาดวัตถุดิบโดยมีผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภทจากผู้จัดจำหน่ายทั่วโลก เราให้บริการลูกค้าทุกกลุ่มในภูมิภาคอาเซียนด้วยคุณภาพการกระจายสินค้าการสนับสนุนด้านเทคนิคบริการหลังการขายและกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสม เราครอบคลุมตลาดปศุสัตว์ สัตว์น้ำ และสัตว์เลี้ยง
 
เพื่อเป็นผู้นำในการจัดหานวัตกรรมและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ควบคู่ไปกับการบริการ เทคโนโลยีขั้นสูงในภาคสุขภาพสัตว์ในประเทศ  และทั่วภูมิภาคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
 

วิสัยทัศน์

BIS Group มุ่งมั่นที่จะเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่มีคุณค่า ด้วยสินค้า บริการ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเกี่ยวกับสัตว์ ในภูมิภาคอาเซียน     

พันธกิจ
สร้างเครือข่ายสหวิชาชีพ ที่มีความรู้ และความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทั้งในและต่างประเทศ
พัฒนาความสามารถของพนักงานในการทำงานระดับมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง
ให้ความสำคัญกับการสรรหา คัดกรองผู้ผลิตควบคู่กับการวิจัย และพัฒนาเพื่อให้ได้สินค้า บริการ เทคโลยีที่เป็นเลิศ
บรรลุในการเป็นผู้นำสัดส่วนทางการตลาด และมีการขยายธุรกิจให้เติบโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืน
สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ผู้ร่วมทุนและผู้ถือหุ้น
มีส่วนร่วมในการพัฒนาวงการปศุสัตว์ และสัตว์เลี้ยง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร