งานสัมมนาวิชาการ “Feline Smart Practice: Cardiac Biomarker and In-house Tests. Learn the New, Understand the Old.”

19 March 2018

งานสัมมนาวิชาการ
“Feline Smart Practice: Cardiac Biomarker and In-house Tests.
Learn the New, Understand the Old.”
ณ ห้องจูเนียร์บอลรูม 2-3 ชั้น 3 โรงแรมพูลแมน  สุขุมวิท 
วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 8.30-16.00น.สามารถรับชมและฟังบรรยากาศในงานได้ที่ ::::>    https://www.youtube.com/watch?v=tVM4XTz_d4Y&t=314s
                                                                                                                                                    https://www.youtube.com/watch?v=I-bRKTQP26Y&t=2s
                                                                                                                                                    https://www.youtube.com/watch?v=hL2i2aXJCpA&t=7s
                                                                                                                                                    https://www.youtube.com/watch?v=N4XB9LwbbJE