งานพิธีทำบุญเปิดตัวคลังสินค้า

31 January 2017

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2559    
BISGROUP  นำโดย 
น.สพ. ธนวัฒน์ คงเจริญสมบัติ  ประธานกรรมการ และบอร์ดบริหารทุกท่าน ได้เดินทางไปทำพิธีทำบุญเปิดตัวคลังสินค้า วันที่ 31 มีนาคม 2560คลังสินค้าแห่งใหม่ที่ นิคมสินสาคร จังหวัดสมุทสาคร