พิธีวางเสาเข็มคลังสินค้า

20 May 2016

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2559    
BISGROUP  นำโดย   น.สพ. ธนวัฒน์ คงเจริญสมบัติ  ประธานกรรมการ และคณะผู้บริหารทุกท่าน ได้เดินทางไปทำพิธีวางเสาเข็มคลังสินค้าแห่งใหม่ที่ นิคมสินสาคร จังหวัดสมุทสาคร